Városlista
2024. június 15, szombat - Jolán

Kaposmenti Társulás

TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00004

Kedvezményezett neve
Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás

Projekt címe
A Kapos-menti „Segítő kéz”Alapszolgáltató intézmény működési feltételeinek javítása

Támogatás összege 7.340.126 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt kezdő dátuma 2017.07.01.

Projekt befejezésének tervezett dátuma 2017.09.30.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A Kapos-menti Terület és Vidékfejlesztési Társulás által fenntartott Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény 2016. január 04-én kezdte meg munkáját a Családsegítő és gyermekjóléti, illetve a Házi segítségnyújtás szolgáltatásokkal.

Az intézmény székhelye: 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24., telephelye: 7251, Kapospula, Szabadság u. 4 szám, nyitva álló helyisége: 7228 Döbrököz, Iskola utca 4. A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tekintetében 12 településen (Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Nak) látjuk el a faladatainkat, a Házi segítségnyújtás szolgáltatás pedig 11 település (Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Nak) vonatkozásában kapott működési engedélyt.

Jelenlegi telephelyükön két irodahelyiség, egy várakozóhelyiség, egy interjúszoba, konyha és mosdó áll a rendelkezésükre. Ez az infrastruktúra jelenleg kiszolgálja az intézmény dolgozóinak és az ellátottaknak az igényeit. A későbbiekben számos olyan, a munkáikat érintő esemény, illetve szakmai program várható, amelyhez eszközbeszerzés szükséges. Az eszközök, bútorok, berendezési tárgyak kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy megfeleljenek az igénybe vevők életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.

A projekt illeszkedik a Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához, illetve valamennyi intézményalapító önkormányzat képviselő-testülete támogatja a projekt megvalósítását.

Projekt tartalma:

Szükséges eszköz/bútor/berendezés/felszerelési tárgyak listája, amelyek megfelelnek az igénybe vevők életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának, és a fejleszteni kívánt szociális alapszolgáltatás, a gyermekjóléti alapellátás nyújtásához szükségesek:

• Az egész teret kitölteni képes, átrendezhető tárgyalóasztalok, melyek segítségével mindenki kontaktusba kerülhet a megbeszélés összes résztvevőjével.

• Az asztalok mennyiségével arányos, hozzájuk igazodó méretű székek. Lehetőleg párnázott székek, amiken akár több órán keresztül is kényelmesen lehet ülni és beszélgetni.

• Zárt és nyitott szekrények beszerzése egyaránt szükséges, mivel a zárt szekrények alkalmasak azoknak a tárgyaknak a tárolására, amik nem minden esetben szükségesek (játékok, fejlesztő eszközök, adatlapok). A nyitott szekrényeken elhelyezhető dísztárgyak segítségével barátságosabbá válhat a helyiség légköre, ami megkönnyíti a szakmai munkánkhoz elengedhetetlen bizalmi kapcsolat kialakítását a hozzájuk segítségért forduló ellátottakkal.

• A gyermekek számára tervezett, az ő igényeikhez és méreteikhez igazodó 1 db asztal és a hozzá tartozó 4 db szék.

• Projektor és vetítővászon a prevenciós előadásokhoz.

• Színes nyomtató az ünnepekhez kötődő, az ellátott gyermekeknek szervezett foglalkozásokhoz felhasznált anyagok előállításához.

• Iratmegsemmisítő a dokumentumok rendezéséhez.

• Diktafon, ami sokszor segítséget jelenthet, amikor egyes esetkonferencia, vagy szakmai megbeszélés anyagát pontosan kell rögzíteni.

• Spirálozó a szakmai anyagok, jogszabályok lefűzéséhez.

• Lamináló gép a fontos és megőrzendő szakmai anyagok és szabályzatok biztonságos tárolásához.

• Digitális fényképezőgép a szakmai rendezvények és az ellátott gyermekeknek szervezett rendezvények megörökítéséhez.

Az Intézmény által ellátott családoknak sok esetben nem áll rendelkezésére gépjármű, a környező településeken működő tömegközlekedés pedig általában csak korlátozott lehetőségeket biztosít.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás feladatkörébe tartozik többek között az is, hogy figyelemmel kísérje, hogy a segítségre szoruló családok igénybe veszik-e a számukra szükséges ellátásokat. Ezek az ellátások lehetnek egészségügyi jellegűek és más szakemberek által nyújtott segítség. Ezen szolgáltatások közül legtöbb nem található meg az ellátás területét képező kistelepüléseken.

Egy gépjármű beszerzése nagy segítséget jelentene az Intézmény számára, mivel az ellátottakat el tudnák juttatni a problémájuk megoldásához elengedhetetlen szakemberekhez. Gyakran előfordul, hogy egy család komplex problémájának megoldása komplex szakmai segítséget igényel. Ilyen alkalmakkor esetmegbeszélést tartanak, ami az adott probléma megoldásában érintett összes szakember és gyakran a család tagjainak bevonásával történik. A kistérség településein nem minden esetben biztosítható egy olyan helyszín, ahol minden résztvevő egy időben jelen tud lenni. Ez a helyszín az intézmény telephelye lehetne, ahol a szükséges bizalmi légkör is kialakítható. Ebben az esetben pedig célszerű, ha a családot nem terhelik az odautazás költségeivel, illetve bonyolultságával. Amennyiben az Intézménynek rendelkezésére állna egy gépjármű, ezt a problémát is meg tudnák oldani.

A gépjárművet használó humán erőforrás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás egyik családsegítője, aki egyben az intézményvezető. Az intézményvezető rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal, illetve adekvátan képes eldönteni, hogy melyik az a probléma, mely megoldásához nélkülözhetetlen a gépjármű használata.

A gépjárművel az intézmény által ellátott személyek, családok problémáinak megoldásában tudnának segítséget nyújtani. A gépjármű fenntartási költségei a projekt megvalósulását követően az intézményi normatíva összegéből biztosíthatóak.

_______________________________________________________________

Pályázati forrás segítségével fejlesztik a Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézményt

Eredményesebbé válik a mindennapi munkavégzés és alkalmanként a szakmai konferenciákon és tanácskozásokon való részvételt is megkönnyíti.

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás sikeresen pályázott a TOP 4-2-1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” elnevezésű felhívásra, mely az Intézményének fejlesztését szolgálja. A Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény működési feltételeinek javítása” című nyertes pályázatból elsőként egy Renault Clio Grandtour típusú személyautót vásároltak, mely a család- és gyermekjóléti szolgálat minőségi fejlesztéséhez járul hozzá. Eredményesebbé válik a mindennapi munkavégzés és alkalmanként a szakmai konferenciákon és tanácskozásokon való részvételt is megkönnyíti. A projekt keretében eszközbeszerzésre is sor kerül a közeljövőben, mely szintén a működő és tervezett ellátások hatékonyságának javulását szolgálják majd.

_______________________________________________________________

Beszerzett eszközök a Kapos-menti „Segítő kéz”Alapszolgáltató Intézménynél